Uitnodiging Informatiebijeenkomsten ‘Veranderingen in de zorg’ Gemeente Almere

15-11-2014 10:40

Op verzoek van de gemeente Almere plaatsen we dit bericht:

Per 1 januari 2015 verandert het landschap in de zorg. De AWBZ verdwijnt. Onderdelen ervan komen bij de gemeente te liggen. De jeugdhulp komt in zijn geheel onder verantwoordelijkheid van de gemeente te vallen. En de nieuwe Participatiewet vraagt van gemeenten onder andere om mensen met een arbeidsbeperking te begeleiden naar werk of een dagbesteding.
Wat betekent dat voor u? Hoe gaat de gemeente Almere hiermee om? Hoe verloopt de overgang van de huidige (zorg)situatie naar een nieuwe? Wat zijn uw rechten? Bij wie kunt u straks terecht voor ondersteuning of voor herindicatie?
Op deze en andere vragen geeft de gemeente antwoord tijdens de informatiebijeenkomsten ‘Veranderingen in de Zorg’.

Tijdens iedere bijeenkomst is een van de verantwoordelijk wethouders aanwezig.
U kunt terecht op een van de volgende avonden:
18 november 19.00-21.00 uur
Helen Parkhurst (school), Bongerdstraat 1, Almere Stad

19 november 19.00-21.00 uur
Kerkcentrum Goede Rede, Kerkgracht 60, Almere Haven

26 november 19.00-21.00 uur
Stadhuis Almere, Stadhuisplein 1, Almere Centrum

27 november 19.00-21.00 uur
Groenhorstcollege, Heliumweg 1, Almere Poort

28 november 19.00-21.00 uur
Oostvaarderscollege, A. Boekenweg 3, Almere Buiten

Aanmelden is niet nodig. De avond is voor mensen die nu zorg en ondersteuning ontvangen en willen weten wat er verandert. Maar ook voor iedereen die wil weten op welke manier de gemeente Almere zorg en ondersteuning aan haar inwoners gaat organiseren.