Belangrijke links

 

 
In het voorjaar van 2002 is een groepje bewoners uit de Muziekwijk en de Kruidenwijk begonnen met
kleinschalige beheerwerkzaamheden in het park. Toen nog onder begeleiding van Landschapsbeheer Flevoland. Zij kregen de smaak te pakken In juni 2006 besloten zij om zelfstandig verder te gaan onder de naam: Beheergroep Buurtbewoners Beatrixpark.
Iedere eerste zaterdag van de maand gaat de groep vrijwilligers aan de slag voor meer natuur in het Beatrixpark.
 

De Hoekwierde is een buurt binnen de wijk De Wierden in Almere Haven. Deze buurt is werkelijk uniek. Deze ligt direct aan het Gooimeer. Veel van de in totaal 135 woningen kijken uit op het vele groen in de wijk.

In de Hoekwierde bevindt zich het zogenaamde Vogelbos en aan de zuid-westzijde bevindt zich het Windbos. In beide bossen staan vele soorten struiken en diverse bomen, een paradijs voor vogels, vossen, herten en ander (on)gedierte.

Klik op deze link om hun promofilmpje te zien.

Wil je alles over je buurt weten? Dan ben je bij Buurtlink.nl aan het goede adres! Je maakt hier eenvoudig kennis met je buren en kunt daarnaast het laatste nieuws uit jouw buurt vinden. We willen met onze website het buurtgevoel in Nederland versterken. We geloven dat de leefbaarheid daardoor verbetert en mensen zich nog meer thuis zullen voelen in hun eigen omgeving.

Wordt er binnenkort iets leuks bij jou in de buurt georganiseerd? Heb je een vraag aan je buren? Of heb je een foto gemaakt die je graag wilt delen met je buurt? Plaats dan een bericht! Buurtlink.nl is voor en door buren. Hoe meer buren berichten plaatsen, des te leuker het wordt!

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het speelzaalwerk en voor- en vroegschoolse activiteiten en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: verder bouwen aan samen leven!
In multifunctionele buurtontmoetings- en jongerencentra, speeltuin, speelzalen en op de jeugdlanden, verspreid over de hele stad kunnen bewoners van alle leeftijden elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van activiteiten en cursussen. Ca. 250 professionals werken daartoe samen met meer dan 800 vrijwilligers aan en in een
 
Het Flevo-landschap wil de Flevolandse natuur zo goed mogelijk behouden, beschermen en ontwikkelen en tegelijkertijd zorgen dat de bewoners en bezoekers van deze provincie er zo veel mogelijk van kunnen genieten.
 
Groen Dichterbij ondersteunt en versterkt de groeiende beweging van mensen die samen aan de slag gaan met een groen buurtproject. Zo worden straten en buurten in Nederland groener en gezelliger en de bewoners gezonder en gelukkiger. Lees hier meer over wat Groen Dichterbij doet.
Groen Dichterbij is een platform van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl & SME Advies en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.
 

Mooi Zo Goed Zo ondersteunt sinds 1995 vragen vanuit bewoners, verenigingen en stichtingen, die bijdragen aan de leefbaarheid in Almere. Mooi Zo Goed Zo brengt de vraag naar mankracht, expertise en materialen en het aanbod daarvan bij elkaar.

Mooi Zo Goed Zo werkt samen met veel bedrijven, non-profit organisaties, bewoners(groepen) en gemeentelijke afdelingen. Mede dankzij het brede netwerk kan Mooi Zo Goed Zo snel matches maken; wij weten wie we kunnen benaderen en welke instantie(s) of afdeling(en) binnen de gemeente u verder op weg kan helpen.

.EEN GROEP ENTHOUSIASTE BEWONERS VAN DE KRUIDENWIJK IN ALMERE MAAKT ZICH STERK VOOR DE HERINRICHTING VAN HET KOGGEPARK.

De wens is een ontmoetingsplek voor de hele buurt, voor jong en oud. Met een speelvoorziening voor de kinderen, een buurtmoestuin en schooltuintjes.
Ook een centrale ontmoetingsplek met bankjes en een ruimte voor het organiseren van wijkactiviteiten staan op het verlanglijstje.
Het Repair Café Almere is een initiatief van De Schoor.

Mooi Zo Goed Zo, het opbouwwerk en de Brede Schoolcoördinatoren geven hier samen met een aantal samenwerkingspartners (o.a. De Kringloper, brede school Campus Caleidoscoop en VMCA) en natuurlijk de vrijwilligers vorm en inhoud aan.

Het Repair Café promoot het repareren als alternatief voor weggooien, het wil reparatiekennis behouden en versterkt – via het organiseren van repareerbijeenkomsten – de sociale cohesie in de buurt/wijk/stadsdeel.

De initiatiefnemers organiseren elke maand een Repair Café. Inwoners van Almere kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken. De onderdelen die gebruikt worden voor de reparatie moeten uiteraard betaald worden, maar wat de tijd van de vrijwilligers u waard is bepaalt u zelf door een bijdrage in de fooienpot.

Youtube. 
Hier staan allemaal filmpjes met voorbeelden voor bewonersparticipatie.