Tuinvergroting

04-11-2014 10:47

Stukje tuinvergrotingen kruidenwijk

Aanvraag om tuinvergroting is al lange tijd mogelijk in Almere en dus ook in de Kruidenwijk. Toch is na de door de gemeente georganiseerde inloopavond voor het groot onderhoud van 23 oktober 2014 in de wijk reuring ontstaan over de (on)wenselijkheden van aangevraagde tuinvergrotingen.

Het leek ons goed de weblezer te informeren over datgene wat wij weten of uit overleg gehoord hebben.

Iedereen kan een aanvraag indienen waarbij de buren niet automatisch van de gemeente vernemen dat dit verzoek is ingediend. Dit betekent dat niet tijdens de behandeling van de aanvraag bij de gemeente een bezwaar kan worden ingediend. Immers de buren of de rest van de wijk is van de aanvraag niet op de hoogte.

Maar het is wel mogelijk om van te voren(preventief) een brief aan te gemeente te sturen waarin duidelijk wordt gemaakt welke bezwaren of opmerkingen u heeft bij een eventuele aanvraag van uw voor- of achterburen. Op deze wijze wordt u niet onverwacht geconfronteerd met een gemeentelijk goedgekeurde aanvraag om tuinvergroting.

Wij verwijzen vanzelfsprekend naar alle informatie die de gemeente over het proces behandeling aanvraag tuinvergroting zelf verstrekt via de website van Almere.

https://www.almere.nl/wonen/bouwen-en-verbouwen/tuinvergroting-aanvragen/