Beschikbaarstelling Strooizout

18-11-2014 15:38

De laatste winters zijn de bewoners van onze wijk geconfronteerd met extreme gladheid van onze straatjes. De gemeente heeft bezuinigd op de kosten van de gladheidsbestrijding door slechts op de hoofdroutes in de wijk te strooien.

Om hier zelf iets aan te kunnen doen hebben we de gemeente verzocht strooizoutcontainers te plaatsen op cruciale plaatsen in onze wijk. Deze winter zal dat nog niet gerealiseerd worden omdat alle containers al zijn toegewezen.

De gemeente heeft echter aangeboden ons te voorzien van emmertjes strooizout die we aan de bewoners kunnen verstrekken. Om duidelijk te krijgen hoeveel emmertjes we uit zouden kunnen geven, willen we graag van u weten of u hierin bent geïnteresseerd.

Ja, ik wil graag meehelpen aan de begaanbaarheid van onze straatjes door op dagen met gladheid zout te strooien op mijn stoep en/of straat, en wil daarvoor graag een emmertje zout op komen halen.

Uw naam:        ____________________________________________________
Uw adres:        ____________________________________________________
Uw mailadres:    ____________________________________________________

Kunt u svp voor 1 december 2014 dit formulier ingevuld aan ons mailen of in de brievenbus deponeren op het Wikkepad 14?
Hartelijk dank voor uw medewerking,
Namens bewonersbelang “VanBrugTotBrug”.
Kijk ook eens op onze website www.vanbrugtotbrug.webnode.nl
Reacties naar  vanbrugtotbtug@gmail.com