Repaircafé in Kruidenwijk

24-08-2014 11:15

Het Repair Café Almere is een initiatief van De Schoor.
Mooi Zo Goed Zo, het opbouwwerk en de Brede Schoolcoördinatoren geven hier samen met een aantal samenwerkingspartners (o.a. De Kringloper, brede school Campus Caleidoscoop en VMCA) en natuurlijk de vrijwilligers vorm en inhoud aan.

Repair Café Almere
Het Repair Café promoot het repareren als alternatief voor weggooien, het wil reparatiekennis behouden en versterkt – via het organiseren van repareerbijeenkomsten – de sociale cohesie in de buurt/wijk/stadsdeel.

De initiatiefnemers organiseren elke maand een Repair Café. Inwoners van Almere kunnen hier naartoe komen met hun kapotte spullen, om die ter plaatse, samen met de aanwezige reparateurs, weer in orde te maken. De onderdelen die gebruikt worden voor de reparatie moeten uiteraard betaald worden, maar wat de tijd van de vrijwilligers u waard is bepaalt u zelf door een bijdrage in de fooienpot.

De eerstvolgende repaircafé is: 

Repair Café Kruidenwijk
De Kringloper
za. 6 september 2014
13.00 - 16.00 uur