Nieuwsbrief 16 December 2014

16-12-2014 14:23
Vrijwilligersochtend.
Aankomende zaterdag is er wederom een vrijwilligersochtend. Vanaf 11.00 verzamelen op het speelveldje.

Kerstborrel.
Tijdens onze laatste vrijwilligersochtend is het idee gelanceerd om een kerstborrel te organiseren. De aanwezigen vonden dit een goed idee.
Wij nodigen de bewoners uit om op
zaterdagmiddag vanaf 17.00 naar het veldje te komen en gezellig een drankje met elkaar te nuttigen.
Omdat de commissie geen
financiële middelen heeft willen we iedereen verzoeken zijn of haar eigen drankje mee te nemen en eventueel een hapje.
In geval van regen kunnen we gebruik maken van de carport van Anita. Wij zorgen in ieder geval voor wat gezellige verlichting.

Stand van zaken groot onderhoud.
Met rasse schreden komt het nieuwe jaar op ons af. In 2015 zal ook worden begonnen met groot onderhoud. Zoals jullie weten hebben een aantal bewoners, met inachtneming van de wensen
van de bewoners, gesprekken gevoerd met de gemeente over de groenstroken langs de waterkant en het speelveld. De tekeningen en dus ook plannen naderen het eindstadium.
Wij willen deze tekeningen ook met jullie delen om te laten zien wat de plannen
zijn geworden. Ook dit willen we aanstaande zaterdag tijdens de kerstborrel aan jullie tonen. Jullie zijn welkom op Zaterdag 20 december vanaf 17.00 uur op het speelveldje.

Vuurwerkafval.
Een van onze commissieleden heeft het idee gelanceerd om in het nieuwe jaar alle restanten van het vuurwerk op te ruimen en
dat in speciale plastic zakken te deponeren. De stadsreiniging komt deze zakken op maandag 5 januari weer op halen. Ook deze plastic tassen zijn beschikbaar tijdens de kerstborrel.

De beste wensen.
Rest ons als afsluiter van deze
nieuwsbrief u allen hele fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2015. Ook in 2015 zullen we ons gezamenlijk inzetten om ons wijkje gezelliger te maken.