Nieuws voor de bewoners

03-03-2017 11:04

Opa en Oma Pluktuin

Zaterdag 11 maart om 10 uur is het zover. Van der Weerd Grafhorst, bij iedereen in de buurt beter bekend als de stratenmakers van het groot onderhoud, heeft een stuk grond van 10 bij 3 meter op het speelveld voor “VanBrugTotBrug” geschikt gemaakt om er een Opa en Oma Pluktuin van te maken. Het is de bedoeling dat opa’s en oma’s uit de buurt dit stukje gaan beplanten met snijbloemen, aardbeien-, vruchten- en tomatenplantjes en nog veel meer en er samen met b.v. hun kleinkinderen van te genieten. Ook kunnen de ouderen zo hun kennis over het planten en het onderhoud overdragen op de jeugd. Er hebben zich al buurtgenoten opgegeven. Info en aanmelden kan bij Anita Stolp 06-10665405.

 

Plantvakken vullen

Zaterdag 18 maart om 11 uur gaan we de laatste perken langs het water tussen het speelveld en de Wipbrug vullen met de plantjes die we hebben gekocht van hovenier Rob Cantineaux. Dat geld is door Anita Stolp gecollecteerd in de straten die aan dit stuk groen liggen. Er is gelukkig genoeg opgehaald om de nu nog lege perken te vullen. Als je wilt komen helpen, graag, je bent van harte welkom.

 

Nationale Opschoondag

Zaterdag 25 maart is er de Nationale Opschoondag. Wat wij normaal op de derde zaterdag in de maand doen, gaat heel Nederland op die dag ook doen. Wij gaan hierin mee, dus in plaats van de 3e zaterdag van de maand wordt het nu zaterdag 25 maart, we beginnen om 11:00 uur. Wil je helpen, graag, je bent van harte welkom op het speelveld. Neem s.v.p. zelf even een vuilniszak mee, de rest van de spullen is aanwezig.

 

Oranjefonds Collecte

“VanBrugTotBrug” gaat meedoen aan de nationale collecte van het Oranjefonds. Dit fonds ondersteund heel veel goede en sociale doelen. De periode van de collecte is 22 tot en met 27 mei 2017. Een deel van het opgehaalde geld krijgen wij achteraf terug en mogen we dat onder voorwaarden besteden aan ons project. Zou je ons mee willen helpen met deze collecte? Meld je dan even aan bij Anita Stolp op 06-10665405.