Motiemarkt

06-11-2015 10:53

In haar pogingen om de eigen bijdrage die de buurtcommissie moet opbrengen om het project “VanBrugTotBrug” volledig te doen slagen, heeft de commissie deelgenomen aan de Motiemarkt die werd georganiseerd door de gemeenteraad van Almere. Met een eigen kraam voorzien van alle ontwerpen en tekeningen ging de commissie gesprekken aan met raadsleden, wethouders en zelfs de nieuwe burgemeester. Hierbij is getracht hen te overtuigen een financiële bijdrage te leveren aan ons project. Ons plan werd zeer enthousiast ontvangen en de indruk bestaat dat de raadsleden positief zullen adviseren over een eventuele bijdrage.  Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november zal blijken of ons project op de agenda is geplaatst en in stemming wordt gebracht. Vol spanning wachten we af………