Genomineerd door Growing Green Cities Almere

20-06-2015 19:22

Het thema Growing Green Cities, gepresenteerd in het kader van de Floriade 2022, staat centraal in de ontwikkeling van Almere. Growing Green Cities verwijst naar een beweging die het leven van stadsbewoners in alle opzichten duurzamer, gezonder en aantrekkelijker moet maken. Soms zijn de voorwaarden voor zo’n beter leven heel tastbaar; zoals gezond eten en voldoende beweging. In andere gevallen zijn ze minder zichtbaar. Zo zijn sociale netwerken belangrijk voor het welzijn van mensen; een gezonde samenleving houdt rekening met iedereen. Growing Green Cities gaat dus niet alleen over duurzame technische toepassingen (zoals windenergie en zonnepanelen), maar ook over sociale en economische zaken. Almere kan in dit opzicht nog groener worden dan dat zij nu al is, van ‘Garden City’ naar ‘Green City’, ondanks de groei die Almere de komende jaren te wachten staat. Almere wil zo graag bijdragen aan een oplossing voor de vraagstukken rondom voeding, gezondheid, energieproductie en de groene omgeving. We praten dan over feeding, healthying, energizing en greening.

Overal in de stad ontstaan groene plekken met moestuinen voor de buurt, schooltuinen voor basisschoolleerlingen en creatieve tuinen waar de allerkleinsten kunnen spelen. En er is meer; enthousiaste bewoners organiseren rommelroutes, er zijn Repaircafés waar je kapotte spullen een tweede leven kunt geven en het openbaar groen in de stad wordt voor een deel begraasd door schapen en koeien.

Het netwerk voor een Growing Green City groeit. Alle initiatiefnemers zijn enthousiaste bewoners die met hun tomeloze inzet een plek in de schijnwerpers verdienen. Daarom krijgen zij tijdens de Manifestaties Growing Green Presenteert een plek op het podium. Met deze foto willen we ook de andere initiatieven feliciteren.

 

 

Bron: growing green cities Almere